View 7/12 (Mahabhulekh ७ /१२ पहा) – Digital SatBara 2019

Spread the love

Welcome to Mahabhulekh.Site Check your SatBara Utara and Ferfar Details online. Bhulekh Mahabhumi DOWNLOAD Digitally Signed Satbara of Maharashtra State.

What is a Mahabhulekh Portal?

Mahabhulekh is a Land Record Portal of Government of Maharashtra. In other words where citizens can check their land 7/12 details online.

This Portal provides 7/12 SatBara Utara online. Due to some technical error, this Portal is migrated to the New portal Bhulekh Mahabhumi.

What is a 7/12 Satbara Utara?

Most importantly Satbara Utara is Extract/Document from the register maintained by the revenue department of Maharashtra.

Satbara Utara gives Information about Owner Name, Survey Number and Area of Land. This Extract mostly used at the time of Buying or Selling any Land.

Mahabhulekh 7/12 उतारा आँँनलाइन कसा पहावा?

(Procedure to check SatBara Utara Details on Mahabhulekh/Bhulekh Mahabhumi Portal)

Step 1 : Official Site/Portal अधिकृत वेबसाइट/पोटॆल वर जा

Firstly, you have to Visit the official portal of Government of Maharashtra. Mahabhulekh Portal is migrated to New Portal
bhulekh.mahabhumi.gov.in This New portal provides Satbara Utara Details online. In short, you can check land details online by giving basic details.

Mahabhulekh
Official Site 
New Website https://bhulekh.mahabhumi.gov.in

Step 2 : Select Division/District विभाग/जिल्हा निवडा

Secondly, you have to Select the Division or District. Where is your Land is Located? Click on your District from the Map or Select your Division from the List.

Following are the Division of Maharashtra State :

 • अमरावती (Amravati)
 • औरंगाबाद (Aurangabad)
 • कोकण (Kokan)
 • नागपुर (Nagpur)
 • नाशिक (Nashik)
 • पूणे (Pune)

Step 3 : Fill the Details माहिती भरा

Now It’s time to Fill Details about Land where is your Land situated. give the basic details like a District, Taluka, Area similarly shown in the image.

You can Find Satbara Utara on Mahabhulekh Portal by Survey Number and Full Name of Owner. at the last moment give your Mobile Number.


पहिले नाव,  मधील नाव,  आडनाव,  संपूर्ण नाव किंवा सर्वे नंबर / गट नंबर,  अक्षरी सर्वे नंबर / गट नंबर या द्वारे तूम्ही सातबारा शोधू शकता.

Step 4 : Captcha/OTP कँपच्या/ओ.टी.पी

You have to solve the captcha and give the OTP Number that you will receive on your Mobile Number.

Solving the captcha and giving a mobile number is mandatory to see your Satbara on Mahabhulekh.

Capthca and OTP

Step 5 : View Satbara Utara 7/12 उतारा बघा

After verifying the OTP as a result you can see Satbara Utara will appear on your screen. Now you can check the required information and also can verify the Land Details.

Check 7/12 – Official site of Mahabhulekh Portal is
bhulekh.mahabhumi.gov.in This Portal Provide a Satbara Utara Details online but, this Satbara is Without Signed 7/12.

सुचना: विना स्वाक्षरीतील ७/१२ उतारा कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर
बाबींसाठी वापरता येणार नाही.

Related article about Mahabhulekh Portal

Procedure to Download Digitally Signed Satbara Utara

डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ डाउनलोड कसा करावा हे जाणुन घेण्यासाठी समोरील Video अवश्य पहा. कारण डिजिटल स्वाक्षरीतील ७/१२ सर्व शासकीय व कायदेशीरबाबींसाठी वापरता येतो.

Comment if you are facing any issues regarding Satbara Utara or Give your Suggestion.

10 thoughts on “View 7/12 (Mahabhulekh ७ /१२ पहा) – Digital SatBara 2019”

 1. 7/12 व 8 अ उतारा काॉम्प्युटरवर ऑनलाइन दिसतात ही चांगली गाोष्ट आहे. पण् बर्‍याच् वेळा साइड ओपन हाेत नाही.पण् अाता नवीन कायद्यानुसार 1 माे. नं. वर फक्त 6च दिसतात ज्यांची जास्त असतील त्यांनी कशी पहायची. नवीन 7/12 वर नाव टाकले अाहे तसे जागेचे नावसुद्ध्ा द्यायला हवे.
  उदा. भ्ातशेती, वरकस, ख्ाच्रर अशा प्रकारे पूवी अशी ज्ागेला नावे हाेती.

 2. सरकारचा कायदा
  कसेल त्याची जमीन असा सरकारने कुळ कायदा काढला. चांगली गोष्ट आहे पण आमच्या सारख्या काही लोकांनी पूर्वी जमीनी कसायला दिल्या तेव्हा काहीही कायदा नव्हता. तुम्ही जमिनी कसा येईल त्या उत्पन्नातून अर्धा मोबदला मालकाला द्यायचा अशा बोलीवर व्यवहार व्हायचा. पण कुळकायद्यामुळे सर्व जमिनी आता कुळाच्या नावे झाल्या. कायदा ज्या सालापासून झाला तेव्हापासून तो पुढे अंमलात आणायला हवा होता. पण तो कायदा पूर्वीपासून लागला. त्यामुळे मालक भीकारी झाले. असा कायदा येणार हे आधी माहीत असते तर कुणी आपल्या जमिनी कसायला दिल्याच नसत्या.
  कुळांकडे असलेल्या जमिनीतील अर्धी जमीन तरी मालकाला द्यायला हवी होती. असा कायदा हवा होता.
  अनंत देसाई

 3. आ्मचा जिल्हाच दाखयत नाय सिंधुदुर्ग

 4. नोंदणी केली आहे तरी नोंदणी नाही नाही केली आहे असं दाखवत आहे महाभूमिलेख पोर्टलवर याच्यावर काही सोल्युशन सांगा ही नम्र विनंती

Comments are closed.